Spacery 360º

FORT II W POZNANIU

Dzięki pracy wspaniałych ludzi Fort II prezentuje się w 2019 roku znacznie lepiej niż na fotografiach, które posłużyły do przygotowania tej wirtualnej wycieczki, pochodzących sprzed dwóch lat, gdyż od wielu miesięcy trwają tam intensywne prace porządkowe i naprawcze, a także adaptacyjne, zmieniające Fort II w obiekt turystyczny. Warto zajrzeć na ul. Obodrzycką, na jeden z eventów organizowanych na terenie tego obiektu, by stwierdzić, jak wiele się zmieniło w ostatnim czasie.
 
Wirtualna wycieczka ukazuje kilkadziesiąt miejsc w Forcie II, w tym częściowo wnętrza kaponier, schronów i remiz, prochowni, pomieszczeń galerii przeciwskarpowej oraz hal fabrycznych w fosach. Krótka informacja historyczna o obiekcie znajduje się wewnątrz wycieczki.